Ürün Rafta Kariyer Primleri

LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde LİDER kariyerine ulaşmak için Kişinin ekip cirosundan 9.kademeye kadar oluşan kişilerin cirolarının toplamı, minimum yani en az 200 bin TL PUAN olduğunda kişi LİDER KARİYER Ünvanına sahip olmaktadır.Lider kariyerine ulaşan kişiler şirketin ilk Kariyer seviyesine ulaşmaktadırlar.Şirket lider olan kişilere TOPLAM CİROLARININ % 1 Oranında kariyer primi ödemektedir.

BRONZ LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde BİRİNCİ KARİYER SEVİYESİ BRONZ LİDERLİKTİR.Bir kişinin BRONZ Lider olması için direk kendisine bağlı BİR kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK EN AZ 30 BİN TL PUAN CİRO çıkmazı lazımdır.Bu şartları yerine getiren temsilci BRONZ LİDER ünvanıyla anılacaktır.BRONZ LİDER EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1 alır.Bunun dışında YAN KOL OLAN 30 BİN TL puanın ekstra olarak % 1 alacaktır.

GÜMÜŞ LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde İKİNCİ KARİYER SEVİYESİ GÜMÜŞ LİDERLİKTİR.Bir kişinin GÜMÜŞ Lider olması için direk kendisine bağlı İKİ kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK EN AZ 40 BİN TL PUAN CİRO çıkması lazımdır.Bu şartları yerine getiren temsilci GÜMÜŞ LİDER ünvanıyla anılacaktır.GÜMÜŞ LİDER, EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1’ni alır.Bunun dışında YAN KOL OLAN 40 BİN TL puanın ekstra olarak % 1 alacaktır.

ALTIN LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde ÜÇÜNCÜ KARİYER SEVİYESİ ALTIN LİDERLİKTİR.Bir kişinin ALTIN Lider olması için direk kendisine bağlı ÜÇ kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK EN AZ 50 BİN TL PUAN CİRO çıkması lazımdır.Bu şartları yerine getiren temsilci ALTIN LİDER ünvanıyla anılacaktır.ALTIN LİDER, EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1’ni alır.Bunun dışında YAN KOL OLAN 50 BİN TL puanın ekstra olarak % 1 alacaktır.

YAKUT LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde DÖRDÜNCÜ KARİYER SEVİYESİ YAKUT LİDERLİKTİR.Bir kişinin YAKUT Lider olması için direk kendisine bağlı DÖRT kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK ciro şartı aranmamaktadır.Bu şartları yerine getiren temsilci YAKUT LİDER ünvanıyla anılacaktır.YAKUT LİDER, EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1’ni alır.Bunun dışında YAN KOL Cirosu çıkaran kişiler çıkarılan puan tutarının ekstra olarak % 1’ni alacaktır.

ZÜMRÜT LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde BEŞİNCİ KARİYER SEVİYESİ ZÜMRÜT LİDERLİKTİR.Bir kişinin ZÜMRÜT Lider olması için direk kendisine bağlı BEŞ kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK ciro şartı aranmamaktadır.Bu şartları yerine getiren temsilci ZÜMRÜT LİDER ünvanıyla anılacaktır.ZÜMRÜT LİDER, EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1’ni alır.Bunun dışında YAN KOL Cirosu çıkaran kişiler çıkarılan puan tutarının ekstra olarak % 1’ni alacaktır.

ELMAS LİDER KİMDİR?

Ürün rafta Network sisteminde ALTINCI KARİYER SEVİYESİ ELMAS LİDERLİKTİR.Bir kişinin ELMAS Lider olması için direk kendisine bağlı ALTI kişinin LİDERLİK seviyesine ulaşması gerekmektedir.Ayrıca LİDER kolunun dışında diğer yatay kollarından YAN KOL OLARAK ciro şartı aranmamaktadır.Bu şartları yerine getiren temsilci ELMAS LİDER ünvanıyla anılacaktır.ELMAS LİDER, EKİBİNİN TOPLAM CİROSUNUN % 1’ni alır.Bunun dışında YAN KOL Cirosu çıkaran kişiler çıkarılan puan tutarının ekstra olarak % 1’ni alacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *